روز نهم ربیع الاول در کلام امیرالمومنین علیه السلام 


🌷قال أمیر المؤمنین علیه السلام : هذا یوم الاستراحة ، ویوم تنفیس الکربة ، ویوم الغدیر  الثانی ، ویوم تحطیط  الأوزار ، ویوم الخیرة ، ویوم رفع القلم ، ویوم الهدو ، ویوم العافیة ، ویوم البرکة ، ویوم الثارات ، ویوم  عید الله الأکبر ، ویوم یستجاب فیه الدعاء ، ویوم الموقف الأعظم ، ویوم التوافی ، ویوم الشرط ، ویوم نزع السواد ، ویوم ندامة الظالم ، ویوم انکسار الشوکة ، ویوم نفی الهموم ، ویوم القنوع ، ویوم عرض القدرة ، ویوم التصفح ، ویوم فرح الشیعة ، ویوم التوبة ، ویوم الإنابة ، ویوم الزکاة العظمى ، ویوم الفطر الثانی ، ویوم سیل النغاب ، ویوم تجرع الریق ، ویوم الرضا ، ویوم عید أهل البیت ، ویوم ظفرت به بنو إسرائیل ، ویوم یقبل الله أعمال الشیعة ، ویوم تقدیم الصدقة ، ویوم الزیارة ، ویوم قتل المنافق ، ویوم ( الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) ، ویوم سرور أهل البیت ، ویوم الشاهد ویوم المشهود ، ( وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى یَدَیْهِ ) ، ویوم القهر على العدو ، ویوم هدم الضلالة ، ویوم التنبیه ، ویوم التصرید ، ویوم الشهادة ، ویوم التجاوز عن المؤمنین ، ویوم الزهرة ، ویوم العذوبة ، ویوم المستطاب به ، ویوم ذهاب  سلطان المنافق ، ویوم التسدید ، ویوم یستریح فیه المؤمن ، ویوم المباهلة ، ویوم المفاخرة ، ویوم قبول الأعمال ، ویوم التبجیل ، ویوم إذاعة السر  ، ویوم نصر المظلوم ، ویوم الزیارة ، ویوم التودد ، ویوم التحبب ، ویوم الوصول ، ویوم التزکیة  ویوم کشف البدع ، ویوم الزهد فی الکبائر ، ویوم التزاور ، ویوم الموعظة ، ویوم العبادة ، ویوم الاستسلام.


✨مولا امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید:

این روز، 

✅روز استراحت است ( که مومنان از شر آن فاسق امان یافتند)

✅روز زائل شدن کرب و غم است

✅روز غدیر دوم است

✅روز تخفیف گناهان شیعیان است

✅روز بخشش است

✅روز برداشتن قلم از شیعیان است

✅روز در  هم شکستن بناى کفر و عداوت است 

✅روز عافیت است

✅روز برکت است

✅روز طلب  خونهاى مؤمنان است 

✅روز عید بزرگ خدا است

✅روز مستجاب شدن دعاها است

✅روز موقف اعظم است

✅روز وفای به عهد است 

✅روز شرط است

✅روز کندن لباس سیاه است

✅روز ندامت و پشیمانى ظالم است 

✅روز شکسته شدن شوکت است

✅روز نفى هموم و غمها است

✅روز فتح و پیروزی است

✅روز ظهور قدرت خدا است 

✅روز روز تامل و دقت است 

✅روز فرح و شادى شیعیان  است

✅روز توبه انابت و بازگشت به سوى حق تعالى است 

✅روز زکات بزرگ است

✅روز فطردوم است

✅روز سیراب کردن است

✅روز گره خوردن آب دهان در گلوى مخالفان است 

✅روز رضایت مؤمنان است

✅روز عید اهل بیت علیهم السلام است 

✅روز پیروزی یافتن بنى اسرائیل بر فرعون است 

✅روزی است که خداوند اعمال شیعیان را می پذیرد 

✅روز پیش فرستادن صدقات است

✅روز زیارت است

✅روز قتل منافق است

✅روز وقت معلوم است

✅روز شادی اهل بیت است

✅روز شاهد و روز مشهود است 

✅روزى است که ظالم انگشت حسرت و ندامت به دندان مى گزد

✅روز چیره شدن بر دشمن است

✅روز خراب شدن بنیان ضلالت است 

✅روز آگاه ساختن است

✅روز خنک شدن دل است 

✅روز شهادت دادن است

✅روز درگذشتن از گناهان مومنین است

✅روز شکوفایی است

✅روز گوارایی است

✅روز شیرین و طیب شدن به واسطه آن است

✅روز رفتن و نابودشدن سلطان منافق است

✅روز غرامت است

✅روز رهائى و استراحت مومن است

✅روز مباهله و لعنت کردن است

✅روز مفاخره و به خود بالیدن است

✅روز قبول شدن اعمال است

✅روز بزرگداشت است

✅روز  برملا شدن سرّ است

✅روز یارى مظلومان است 

✅روز زیارت است

✅روز دوستى نمودن با مؤمنان است 

✅روز دوست داشتن مومنان است

✅روز رسیدن است

✅روز پاک گردانیدن اعمال است 

✅روز برطرف شدن بدعتها است 

✅روز ترک گناهان کبیره است

✅روز دید و بازدید مومنان است 

✅روز موعظه و نصیحت است

✅روز عبادت است

✅روز تسلیم شدن در برابر پیشوایان دین است


📚بحار الانوار جلد 31 صفحه 127