⚫️شیطان رجیم اولین بیعت کننده با ابوبکر بن ابی قحافه ملعون، کیفیت بیعت مردم با ابوبکر لعین⚫️

_______________________________


☑️سلمان فارسی گوید : کار مردم را به امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام درحالیکه نبی خاتم محمدمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم را غسل می داد خبر دادمُ گفتم: ابوبکر 🔥هم اکنون بر فراز منبر پیامبر قرار گرفته و مردم به این راضی نمی شوند که با یک دست بااو بیعت کنند،بلکه با هردو دست راست و چپ با او بیعت می کنند.


☜مولا علی علیه السلام فرمود ای سلمان،آیا میدانی اولین کسی که با او بر منبر پیامبر بیعت کردکه بود؟ .

☜عرض کردم نه ، ولی او را در سقیفه بنی ساعده دیدم هنگامیکه انصار محکوم شدند ، و اولین کسانی که با او بیعت کردند مغیره بن شعبه و سپس بشیر بن سعید و بعد ابوعبیده  جراح و بعد عمر بن خطاب سپس سالم مولی ابی حذیفه و معاذ بن جبل بودند.


☑️فرمود درباره اینان از تو سوال نکردم، آیا دانستی هنگامی که از منبر بالا رفت اول کسی که از منبر بالا رفت که بود؟ عرض کردم نه ولی پیر مرد سالخورده ای  که بر عصایش تکیه کرده بود دیدم بین دو چشمانش جای سجده ای بود که پینه  آن بسیار بریده شده بود! او بعنوان اولین نفر از منبر بالا رفت و تعظیمی کرد و در حالی که می گریست گفت : سپاس خدایی که مرا نمیرانید تا تو را در این مکان دیدم!


☑️دستت را برای بیعت باز کن. ابوبکر هم دستش را دراز کردُبا او بیعت کرد. سپس گفت: روزی است مثل روز آدم .

{ اشاره به حیله ی شیطان نسبت به حضرت آدم در بهشت است که خود شیطان بیعت ابوبکر🔥 را به آن تشبیه کرده }

و بعد از منبر پایین آمد و از مسجد خارج شد.


☡علی علیه السلام فرمود ای سلمان می دانی او که بود؟ عرض کردم نه ، ولی گفتارش مرا ناراحت کرد ، گوئی مرگ پیامبر را با شماتت و مسخره یاد می کرد. فرمود: او ابلیس بود خدا او را لعنت کند.


☑️پیامبر بِمَن خبر داد که ابلیس و روسای اصحابش هنگام منصوب کردن آنحضرت مرا به امر خداوند در روز غدیرخم حاضر بودند. آن حضرت بِمَردم خبر داد که من نسبت به آنان ازخودشان صاحب اختیارترم، و به ایشان دستور داد که حاضران به غایبان برسانند.


☜در آن روز شیاطین ومریدان از اصحاب ابلیس رو به او کردندُ گفتند: این امت ، مورد رحمت قرار گرفته وحفظ شده اند،دیگر تو و ما را بر اینان راهی نیست.

☜چراکه پناهُ امام بعدازپیامبرشان به آنان شناسانده شد. ابلیس مایوس و محزون رفت.


☑️امیرالمومنین فرمود: بعد از آن پیامبر به من خبر داد و فرمودند: مردم در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت میکنند بعد از آنکه با حق ما و دلیل ما استدلال کنند...


☜سپس به مسجد می آیند و اولین کسی که بر منبر من بااوبیعت خواهد کرد ابلیس استکه به صورت پیر مرد سالخورده ی پیشانی پینه بسته چنین و چنان خواهد گفت.


☑️سپس خارج میشود واصحاب وشیاطین و ابلیس هایش را جمع میکند. آنان به سجده می افتند و می گویند: ای آقای ما، ای بزرگ ما، تو بودی که آدم را از بهشت بیرون کردی!

ابلیس می گوید کدام امت پس از پیامبرشان گمراه نشدند؟ هرگز! گمان کرده اید که من بر اینان سلطه و راهی ندارم؟ کار مرا چگونه دیدید هنگامی که آنچه خداوند و پیامبرش درباره ی اطاعت او دستور داده بودند ترک کردند.


☜و این همان قول خداوند تعالی است که:

☜وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّفَریقاً مِنَ ْمُؤْمِنین

☜ابلیس گمان خود را به آنان درست نشان داد و آنان به جز گروهی از مومنین او را متابعت کردند.(سبا آیه 20)


📓کتاب اسرار آل محمد صفحه ی۲۲۱_۲۱۹☡امام صادق علیه السلام : هرکس ازپیروان ودوستان ما کتاب سلیم بن قیس هلالی رانداشته باشد ، چیزی از مسائل امامت ما نزد او نیست و از وسیله های ما هیچ آگاهی ندارد آن کتاب الفبای شیعه و سری از اسرار آل محمداست.

☡کاتبی که کتابش را به تأیید ۵ امام رسانددر محضر امیر المؤمنین،امام حسن و  امام حسین و امام سجاد علیهم السلام.

☡البته این کتاب توسط آقایون "وحدتی"  تحریف شده عزیزان چاپ قدیم یا نسخه ی عربی کتاب بخوانند. چه احادیثی را از این کتاب حذف کردند!!

☡برای دانلودpdfکتاب نسخه اصلی عربی۳ جلدی بدون سانسور و  ترجمه فارسی ۱/۳ آن به کانال رجوع کنید


بر قاتلین پیامبر خدا و منکرین شهادت آن حضرت و بر غاصبین حق اهل بیت اطهار علیهماالسلام لعنت الی یوم القیامة

________________________________