جشن هایمان را بشماریم : 

١ رجب میلاد امام هادی 

٥ وجب امام باقر 

١٠ رجب میلاد امام جواد 

١٣ رجب میلاد مولود کعبه 

٢٧ رجب مبعث 

٣ شعبان میلاد امام حسین 

٤ شعبان میلاد امام سجاد 

٥ شعبان میلاد ابالفضل 

١١ شعبان میلاد علی اکبر 

تا ٢٥ شعبان دهه فرخنده مهدویه جشن های نیمه شعبان میلاد صاحب الزمان 

١ رمضان جشن حلول رمضان 

١٥ ومضان میلاد امام حسن 

٣٠ عید فطر 

١ ذی القعده میلاد حضرت معصومه تا

١١ ذی القعده میلاد امام رضا جشن دهه کرامت 

١٠ ذی الحجة عید قربان 

١٥ دی الحجة میلاد امام هادی 

١٨ عید غدیر تا ٢٦ جشن های : مباهله نزول انما  نزول هل اتی و ... زه روز جشن دهه ولایت 

٩ تا ١٤ ربیع الاول جشن های خاص شیعه 

بیست جمادی ولادت حضرت زهرا 


= در مجموع می بینید که قریب شصت شب یعنی دو ماه تمام  ایام و لیالی  جشن و سرور است 

تازه  اگر شام میلاد ها را که معمولا جشن ها بپاست و میلاد های امامزادگان و جشنهایی چون ازدواج حضرت زهرا و ... را بر ان دو ماه نیفزاییم -   که در تمام  اینهمه ایام و لیالی هیئات و محبین ال الله با اقامه مجالس سرور و چراغانی و مدیحه خوانی و سرود  به شادمانی و فرحمندی به فرح اهل البیت  مشغولند  


پس چقدر بی انصافی است که با مغالطه و سفسطه میگویند چرا  در قبال اینهمه دهه عزا دهه جشن به راه نمی اندازید ؟! 

مگر دهه مهدویت ، دهه کرامت دهه ، جشنهای غدیریه و شعبانیه و ... را نمی بینند ؟!

ایا جشن های موالید امامان را کسی جز همین سینه زنها و هیئتی ها بپا داشته است ؟! 

اری :  لهم اعین لایبصرون بها ؟! 

بل : فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا

اما: والله من ورائهم محیط


و :  اینهمه در بوق و کرنا می دمند و غوغا به راه انداخته اند که واویلا چقدر هر روز ماتم و عزاداری  نمیشود که همه روز و شب سال گریست و سیه پوشید و بر سر و سینه زد !!!

بحق حقیقت سوگند  که لاف میبافند 

و ژاژ می خایند  و گر نه خود اگاهند که جز هیاهویی مزورانه  در بطون کلامشان نیست ! 

براستی مگر نمی دانند یا نمی شمارند که علیرغم دروغ و بهتانی که گفته و زده اند عزاداران مصایب اهل البیت جز همین ایام که اکنون بر میشمریم کی سوگواری کنند !؟ 

فقط دو ماه محرم و صفر است - که اسلام را زنده نکهداشته - و دو دهه فاطمیه ٧٥ و ٩٥  این  = ٨٠ روز 

اضافه کن بنج شب احیای رمضان 

شهادت امام باقر امام صادق 

امام کاظم ، امام جواد ، امام هادی ، امام عسکری  زینب کبری  علیهم السلام  را  

که مجموع میشود ٩٢ شب ! یعنی سه ماه ! 

الان میگویند حضرت محسن و ابوطالب و عبدالعظیم و مسلم  

خب باشد ! 

بگو صد شب ! 

ایا صد شب همه سال است ؟ 

سبحان الله  هوچیگری تا چند ؟! 

هذا بهتان عظیم ! 

چرا عده ای به سالوس و  وسوسه انگیزب نمیتوانند مجالس حسینیه و فاطمیه و احیای امر ال الله را برتابند  

یک کلاغ چهل کلاغ میکنند و مومنینی ساده لوح هم باور میکنند که این شبهه پراکنی از سر دلسوزی برای جوانان است که مبادا رمیده شوند و از دین گریخته  

غافل از انند که مجالس عزا و محافل اعیاد اهل البیت  کهف حصین  جوانان و پناهگاه دل خسته انان است در این فتن و محن اخرالزمان که ملجأی نیابند