شیخ ابوالحسن مرندی از شیخ حر عاملی(صاحب وسائل الشیعه) نقل نموده:

امیرالمومنین علیه السلام در حال طواف کعبه بود مردی پرده خانه کعبه را گرفته و صلوات بر محمد و آل محمد می فرستاد حضرت بر او سلام نمود دفعه دوم حضرت او را دیدند ولی سلام نکردند آن مرد عرض کرد یا امیرالمومنین چرا این بار به من سلام ننمودید؟ حضرت فرمود: نخواستم تو را از ذکر لعن که این بار میگفتی باز دارم چرا که لعن از صلوات بر محمد و آل محمد بالاتر است.


مجمع النورین و ملتقی البحرذین ص 208


اللهم العن الجبت و الطاغوت
B.U.L
BESHUMAR