سوال:


"رافضی" به چه معنا است؟ و چرا به شیعیان، رافضی می‌گویند؟


پاسخ:


در فرهنگ لغت "رافضی" از ریشه "رَ فَ ضَ" به معنای تَرک و رها کردن فرد یا چیزی است. 
📙فرهنگ لغت معین


و "رافضی" از جمله چنین القابی است که از دیر باز تاکنون برای تحقیر و نکوهش شیعیان به علت مخالفت با ابوبکر، عمر و عثمان و اعتقاد به برتری حضرت علی (علیه السلام) بر آن ها  مورد استفاده قرار گرفته است.
📙 لغتنامه دهخدا
👌 البته بار منفی این کلمه، حقانیت شیعیان را زیر سؤال نمی‌برد؛ زیرا آیاتی از قرآن اعلام کرده که افراد با‌ ایمان دیگری نیز از طرف مخالفانشان با عباراتی از این دست،‌ مورد تحقیر و توهین قرار گرفته‌اند.
سران قوم نوح (علیه السلام) که دعوت ایشان را نپذیرفتند، افراد با ایمان و پیروان نوح (علیه السلام) را اراذل ساده‌لوح و دروغ‌گو می‌پنداشتند، در حالی‌که ایمان آورندگان به حضرت نوح، نه از اراذل بودند و نه حقیر و نه دروغ‌گو! 
📖 سوره هود آیه ۲۷
📢 ابابصیر نقل می‌کند: 
به امام صادق(علیه السلام) گفتم: مردم ما را "رافضه" می‌نامند. 
‌حضرت فرمود: 
"به خدا سوگند! آنان شما را رافضه ننامیدند، بلکه خداوند شما را به این لقب نامیده است. 
اى ابابصیر! اینان خوبى را واگذاردند و شما شر را واگذاردید، مردم به شعبه‌هاى زیادى تقسیم شدند، و شما در شعبه خاندان پیامبرتان درآمدید و بدان راهى که آنان رفتند شما هم بدان راه رفتید، و همان را که خدا براى شما انتخاب فرمود شما برگزیدید و همان را که خدا خواست خواستید، مژده باد بر شما، که به خدا سوگند شمائید مورد رحمت حق."
📕 الاختصاص، شیخ مفید، ص۱۰۴