🍃امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند:


کسی که بصیرت قوی و معرفت نیکو به ولایت اهل بیت(علیهم السلام) وبرائت از دشمنان آنها داشته باشد،چنین کسی برادر دینی شماست و از پدران و مادران،به شما نزدیکتر است...!


📓وسائل الشیعه ج۹ص۲۲۹.