مدت حمل بچه در تفکر برادران اهل بدعت تا 7 سال میتواند ادامه داشته باشد.یعنی عمریه معتقدند اگر زنی 7 سال با همسر خود رابطه ای نداشته باشد و فرزندی برای او متولد شود باز هم آن بچه منسوب به شوهر زن است😄

 
ای داشمندان عالم ببینید کی دارم میگم : برای کشف این موجودات افسانه ای  عایشه پرست فکری بکنید تا دیر نشده 😜
 الجزیری مینویسد:
واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعیة ستة أشهر کغیرهم، وأکثرها أربع سنین.
📗الفقه علی المذاهب الاربعة،ج4،ص461 ط دار الکتب العلمیة
http://shamela.ws/browse.php/book-9849/page-1756#page-1754
اسکن:
🌐http://l1l.ir/r3o
و بدان که حد اقل مدت بارداری نزد شافعی ها مانند سایر مذاهب 6 ماه و حداکثر مدت بارداری نزد آنان چهار سال { 😳 } است.
ثم اعلم أن أقل مدة الحمل عند الحنابلة ستة أشهر. کغیرهم. أما أکثرها فهی أربع سنین. وفاقاً للشافعیة، وخلافاً للحنفیة القائلین: إنها سنتان. والمالکیة القائلین: إنها خمس سنین.
📗الفقه علی المذاهب الاربعة،ج4،ص463 ط دار الکتب العلمیة
http://shamela.ws/browse.php/book-9849/page-1756#page-1756
🌐http://l1l.ir/r3q
سپس بدان که حداقل مدت بارداری نزد حنبلی مذهب ها مانند سایر مذاهب 6 ماه است اما حداکثر مدت بارداری نزد آنان 4 سال است.مثل شافعی مذهب ها و بر خلاف حنفی مذهب ها که می گویند حداکثر مدت بارداری دو سال است و بر خلاف مالکی مذهب ها که می گویند حد اکثر مدت بارداری 5 سال است.
😑🔫
ابن قدامه مینویسد:
ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِینَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِیُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِکٍ. وَرُوِیَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقْصَى مُدَّتِهِ سَنَتَانِ..
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: خَمْسُ سِنِینَ. وَعَنْ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ سِتَّ سِنِینَ وَسَبْعَ سِنِینَ...
وَقَالَ أَحْمَدُ نِسَاءُ بَنِی عَجْلَانَ یَحْمِلْنَ أَرْبَعَ سِنِینَ وَامْرَأَةُ عَجْلَانَ حَمَلَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ، کُلَّ دَفْعَةٍ أَرْبَعَ سِنِینَ....
📗المغنی لابن قدامة،ج8،ص121 ط مکتبة القاهرة - [کتاب العدد-فَصْلٌ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ]
http://shamela.ws/browse.php/book-8463#page-3497
🌐http://l1l.ir/r42
ظاهر مذهب آن است که حد اکثر مدت زمان بارداری 4 سال است و شافعی هم همین را گفته است و قول مشهور از مالک نیز چنین است.و از احمد بن حنبل نقل شده که حد اکثر مدت زمان بارداری 2 سال است.
و عباد بن العوام گفته است که حد اکثر مدت زمان بارداری 5 سال است و زهری گفته است :حداکثر مدت زمان بارداری در زن می تواند 6 و 7 سال باشد.و احمد بن حنبل گفته : زنان بنی عجلان 4 سال باردار هستند و زن عجلان سه مرتبه باردار شد و در هر مرتبه 4 سال باردار بود.😐
قرطبی میگوید:
فَمَالِکٌ یَجْعَلُهُ خَمْسَ سِنِینَ وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ یَجْعَلُهُ إِلَى سَبْعِ سِنِین.
📗الاستذکار،ج7،ص170 ط دار الکتب العلمیة
http://shamela.ws/browse.php/book-1722#page-3136
🌐http://l1l.ir/r3s
مالک حداکثر مدت زمان بارداری را 5 سال می داند و بعضی از اصحاب مالک آن را تا 7 سال هم می دانند و شافعی نهایتا آن را 4 سال می داند.