اینم امام اهل سنت جناب مالک که دو سال در شکم مادر بود 😝


قَالَ مَعْنٌ، وَالوَاقِدِیُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الضَّحَّاکِ: حَمَلَتْ أُمُّ مَالِکٍ بِمَالِکٍ ثَلاَثَ سنِیْنَ.وَعَنِ الوَاقِدِیِّ، قَالَ: حَمَلتْ بِهِ سَنَتَیْنِ.
📗سیر اعلام النبلاء،ج15،ص53 ط موسسة الرسالة
🌐http://l1l.ir/r3n
معن و واقدی و محمد بن ضحاک گفته اند : مادر مالک سه سال به او باردار بود.و واقدی گفته است : مادر مالک دو سال به او باردار بود.
حال نمونه هایی را که قرطبی در تفسیر خودش ذکر کرده برای شما می آوریم :
😆😆
وقال الضحاک : وضعتنی أمی وقد حملت بی فی بطنها سنتین فولدتنی وقد خرجت سنی.ویقال : إن محمد بن عجلان مکث فی بطن أمه ثلاث سنین فماتت به وهو یضطرب اضطرابا شدیدا فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه.وقال حماد بن سلمة : إنما سمی هرم بن حیان هرما لأنه بقی فی بطن أمه أربع سنین.وذکر الغزنوی أن الضحاک ولد لسنتین وقد طلعت سنه فسمى ضحاکا.
عباد بن العوام : ولدت جارة لنا لأربع سنین غلاما شعره إلى منکبیه فمر به طیر فقال : کش.😝🐣
📗تفسیر القرطبی،ج9،ص288 ط دار الشعب
http://shamela.ws/browse.php/book-20855#page-3619
🌐http://l1l.ir/r3t
و ضحاک گفته است : مادرم به من باردار شد و دو سال در شکم مادرم بودم و مرا زایید در حالی که دندانم روییده بود.
و گفته می شود که : محمد بن عجلان سه سال در شکم مادرش مانده بود و مادرش به همین دلیل مرد و محمد بن عجلان شدیدا مظزرب بود و شکم مادرش را پاره کرد و از ان خارج شد در حالی که دندان هایش روییده بود.و حماد بن سلمه می گوید : هرم بن حیان به این دلیل هرم نامیده شده است که 4 سال در شکم مادرش بود.
و غزنوی ذکر کرده که ضحاک دو سال در شکم مادرش بود و وقتی متولد شد دندانش در آمده بود و به همین دلیل ضحاک نامیده شد.
عباد بن العوام می گوید : خدمتکار ما چهار سال باردار بود و غلامی از او متولد شد که موهایش تا شانه هایش می رسد و { وقتی متولد شد } پرنده ای از نزد او گذشت و او گفت : کیش!
😂😂
ووواییی یعنی کس دیگری بجز عمریه هست که بتواند اینجور خلاف رودخانه عقلانیت شنا کند؟!😃
😎👇🏼
حال چند گزینه پیش روی جماعت عمریه قرار دارد:
الف)دلیل این مبارزات علمای بکریه با عقل این بوده که آنهل افرادی بیوه باز بودن و بعد از آنکه از رابطه نا مشروعشان با تعدادی بیوه ولدزناهایی متولد شدن دست به چنین مبارزاتی زدند😊
ب)تعدادی از بزرگان اهل سنت مثل مالک حاصل چنین روابطی بودند و علمای بکری برای ماست مالی زنازاده بودن مالک و امثال او دست به اینگونه مجاهدات میزدند😄
ج)عمر مفعول است و عایشه به پیر مردها پستان میداد .هههههه ربطش رو خودم میدونم😂
#هرجاعقل_هست_عمری_نیست 
#وهرجاعمری_هست_عقل_نیست