عده ای گویند که سگ بودن خطاست😡

یاکه سگ خوانی بد است ونابجاست😏


من سگم سگ،من سگم سگ،من سگم😍

ایها الناس اسمِ سگ شد منصبم😊


من سگِ اولادِ پاکِ اطهرم ❤️

من سگِ سگهای کوی زینبم🌹


من سگِ زهرا و حیدر می شوم😍

من سگِ دو سبطِ حیدر می شوم❤️

 

من سگِ سجاد و باقر می شوم😍

من سگِ جعفر صادق می شوم❤️


من سگِ موسی کاظم می شوم 😍

من سگِ هادی فاضل می شوم❤️


من سگِ نقی و تقی می شوم😍

من سگِ حسن و مهدی می شوم❤️

 

حالْ تو مُرتَد بخوان یا کافرم

من که از هر عاقلی عاقل ترم✋