بسم رب الحیدر

چرا اهل ظلم را اهل سنت و جماعت نام نهادند؟🍀 اسمی را که مخالفین دین برای عَلَم نموده اند و خود را اهل سنت و جماعت نامیده اند از زمان معاویه لعنت الله علیه، این نام گذاری انجام گرفته و شهرت تمام یافته است.

و این نام گذاری در حقیقت حاکی از آثار ظلم و جور و نهایت بی دینی بنی امیه لعنت الله علیهم است،

و در حالی که مردم بی تفقه و ناآگاه جامعه خیال می کنند، منظور از اهل سنت، پیروان سنت نبوی و آداب رسول الله (صل الله علیه و آله وسلم) می باشند.


در صورتی که چنین نیست، و این اهل سنت و جماعت همان پیروان جنایتکاران و بدعت گذاران در دین می باشند که فعالیت آنان در زمان رسول الله( صل الله علیه و آله وسلم)منافقانه ادامه داشته و فعالیت های آشکار خود را، از سقیفه ی بنی ساعده شروع نموده .


تا جایی که وقت مرگ ،عمر بی پدر 

و شورای شش نفری حاضر نشدند بر سنت پیامبر (صل الله علیه و آله وسلم)با امیرالمومنین علیه السلام بیعت نمایند،


 و با سنت و روش ظالمانه ی ابوبکر و عمر، با عثمان( لعنت الله علیهم) بیعت نمودند و در زمان حکومت معاویه خبیث، بنی امیه (لعنت الله علیهم)به اوج فعالیت و نتیجه گیری از جنایا تشان غالب شده و پیروی سنت و روش خلفای جور و حکام ستم پیشه متفق گشته،


و در ظلم و جور نمودن در حق آل محمد (صل الله علیه و آله وسلم)به سیاست شیطانی معاویه خبیث پناه برده و در مخالفت قرآن و عترت (علیهم السلام)هم عهد و مجتمع گشته،

 و خود را اهل سنت و جماعت نامیده اند و به این اسم مشهور گشته اند.انساب النواصب، مقدمه ی کتاب#اللهم_العن_بتریه_سقیفه