بسم رب الحیدرکرار√ فتوی عمر ملعون بر جواز سجده بر باسن شخص مقابل😶👇
☜ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب🔥؛
◆ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ الرَّجُلَ أَنْ یَسْجُدُ یَومَ الْجُمُعَةِ، فَلْیَسْجُدْ عَلَیٰ ظَهْرِ أَخِیهِ.
☜ عمر بن خطاب لعنة الله علیه فتوا داد:
◆ اگر مردی در روز جمعه نتواند سجده کند (و فضا کم بود)، پس همانا بر او واجب است که بر باسن برادر خود سجده کند.
📚سند روایت از اهل سنت عمری:
المصنف ابی شیبة، ج ۲، ص ۱۰٦، ح ٢٧٤۵.
المصنف ابی شیبة، ج ۲، ص ١١٤، ح ٢٧٣٢.
کپی بالعن عمر جایز است