بســـــم ربـــــ الحیــــــدر


از طریق دانشمندان شیعه نقل شده است که:


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام بر فراز منبر مسجد بصره سخنرانی می فرمود،حضرت در ضمن سخنانش فرمود:
"ســلـــونـــــی قــبــــل ان تفـــقــدونـــی"
بپرسید از من پیش از آنکه مرا نیابید.
مردی از میان جماعت برخاست و گفت:ای امیر مومنان !
جبرئیل هم اکنون کجاست؟
حضرت علی علیه السلام نگاهی به سوی آسمان نموده،آنگاه به سمت چپ و راست نگریست و فرمود: تو جبرئیل هستی.
در این هنگام آن شخص به پرواز در آمد و سقف مسجد را شکافت و رفت.
مردم فریاد "الله اکبر" سرداده و گفتند؛ ای امیرمومنان از کجا فهمیدی که او جبرئیل است؟
امیرمومنان علی علیه السلام فرمود:
وقتی به آسمان نگاه کردم،نگاهم طبقه های آسمان را تا عرش الهی و کرسی باری تعالی در نوردید،ولی او را ندیدم، آنگاه به همه ی نقاط زمین نگریستم؛ فهمیدم که او جبرئیل است.

الانوار النعمانیه،ج ۱ ،ص۳۲
القطره،ج ۲ ،ص ۳۶۱