بسم رب الصادق علیه السلام

⭐️امام صادق سلام الله علیه فرمود:
❗️هرکس ازدوستان ما،دل یک ناصبی راخوشحال کند وبرای او عملی انجام دهد،پس اوازما بریده است وبرخداست که آتش راثواب عمل او قراردهد.
منبع:
📜مشکاه الانوار101
❓حال ناصبی کیست؟
⭐️امام صادق سلام الله علیه فرمود:
❗️تمام دشمنان ما 《ناصبی》هستند.
❗️(کل عدولنا،ناصب)
منبع:
📜بحار ج7ص202ص88