دریافت
مدت زمان: 8 دقیقه 47 ثانیه 

اگر برائتم از دشمنان اهلبیت علیهم السلام در نظر جماعت بتریه، تشیع انگلیسی است پس به کوری چشم دشمنان حضرت فاطمه بتول سلام الله علیها من با افتخار شیعه ی انگلیسی هستم .