شهادت ثالثه وظیفه هر پیامبر (از مصدر اهل سقیفه)


کشفی ترمذی از علمای اهل سنت (سقیفه) روایت می کند:
در بعضی از کتب احادیث به نظر درآمده که جمیع انبیا در لیلة المعراج به صاحب قاب قوسیْن و سید الثقلین گفتند: ما همه مبعوث شده ایم بر شهادت ((لا اله الا الله)) و اقرار کردن به نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب.
مناقب مرتضوی، صفحه ۴۶
اسکن کتاب:
http://l1l.ir/pgb
پوستر:
http://l1l.ir/pgc
گر پرسدت کسی که علی را نظیر هست
با او بگو که آب به بوی گلاب نیست
در نزد کبریا بجز از ختم انبیا
کس را مقام و منزلت بوتراب نیست
بر دشمنان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه لعنت