مشرڪ باللہ ڪیست؟ عاقبت شریک کردن غیر معصوم در امر امامت معصوم قائل بودن به اختیارات و جایگاه امام معصوم برای غیر معصوم💢محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: 


🔺منْ أَشْرَکَ مَعَ إِمَاٰمٍ إِمَاٰمَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ،مَنْ لَیْسَتْ إِمَاٰمَتُهُ مِنَ اللّٰهِ، کَاٰنَ مُشْرِکاً بِاللّٰهِ.


💢امام صادق علیه السلام فرمودند : هر کس ، در امامت امامی که از ناحیه ی خداوند است، شخصی دیگری را، که سوی خدا نیست [ غیر معصوم را ]، شریک و سهیم بداند ، مشرک بالله گشته است.


📕الکافی، جلد ۱، صفحه ۳۷۳، حدیث ۶

📕غیبت نعمانی، صفحه ۱۲۹، حدیث ۸

📕الوافی، جلد ۲، صفحه ۱۸۰

📕الفوائد الرجالیة، صفحه ۱۹۳

📕بحار الانوار، جلد ۲۳، صفحه ۷۹

📕مرآة العقول، جلد ۴، صفحه۱۹۴