دریافت
حجم: 1.3 مگابایت
توضیحات: ‌وقتی خامنه ای از گورخوابی در مصر می‌گوید! و باز هم طبق سنت ۳۸ ساله چراغی که به بیگانه رواست به خانه حرام است... به والله قسم اوضاع مردم خودمون بدر از اوناست به چه حقی پول مابرای کشورها دیگر میرودم