علی (ع) می فرماید : روزی مریض شده بودم که رسول خدا (ص) به دیدنم ، آمد در بستر بودم که آن حضرت کنارم نشست و جامه ای از خود را بر رویم کشید ولی چون شدت بیماری مرا دید برخاست و به مسجد رفت و در آنجا لحظاتی را به دعا و نماز پرداخت. سپس نزد من بازگشت و جامه ام را پس زد و فرمود : علی (ع) برخیز که بهبودی خود را بازیافتی . از بستر برخاستم در حالی که هیچ دردی احساس نمی کردم .


 آن گاه فرمود : 

هیچ گاه از خداوند در خواستی نکردم مگر آن که بر آورده کرده و هر گاه چیزی برای خود خواستم برای تو نیز طلب کردم.


ـــــــــــــــــــــــ

📚 مناقب خوارزمی ، ص ۱۴۳ 

✍ به نقل از کتاب ۱۰۰۱ داستان از زندگانی امیرالمؤمنین (ع) 


⛅️ اللهُـــمَّ َعـجِّـلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج ⛅️

•💠•________________________•💠•