لیست تلفن همراه سخنرانان و مداحان شهرمقدس مشهد  

 ________________________

احمد واعظی

09151118683

مهدی اکبری

09153038083

مهدی سروری

09373127369

رضا نادی

09153137149

رضا فرحدل

0915122694

رضا خدنگی

09151100480

حمید شهرآیینی

09153111862

جعفر ملایکه

09155135457

جواد قربانپور

09155056839

علی برادران

09153116508

عباس پرچم

0915 903 6101

حسن جمالی

09153101183

محسن درستکار

09155144172

سید محمد طباطبایی

09156000041

حمید معامله گر

09153139936

رضا مشهدی

09153147089

جعفر اکبرزاده

09151229372

امیر کرمانشاهی

09125477949

ایمان کیوانی

09153041885

جابر فرامرزیان

0915 241 0870

سید مصطفی قدمگاهی

09152050942

امیر سلیمانی پور

09380404320

احمد گوارشکی

09354304260


جمال مقدم

09155113651

ابراهیم احمدی

09155107094

علی کارگر

09151052042

محمدبیگی

09351189081

عادل خوشرو

09158089155

مصطفی شادکام

09397831410

هادی غفوری

09152442830

سید رضا علیزاده

09158043794

سید کاظم راجی

09152062522

سعید مقدم

09351338594

حسین ذوقیان

09153595377

فواد هاشمی

09155201561

امین گرامیان

09158770712

علی شوقی

09157356322

محمد زارعى 

09154749652

امیر کردی

09155126123

ابراهیم قانع

09151126948

حسین قانع

09153116457

سعید قانع

09151101204

علیرضا قانع

09105645615

مجتبی احیایی پور

09155159813

رضا شیخی

09353592976                                   

صادق رضایی

09153245966

وحید شکری

09151053409

جواد اکبرزاده

09155122804

حسن جمالى

09153101183

عباس زینل پور

09379078607

على مهدیزاده

09365239066

محسن درستکار

09155144172

احمدگوارشکى

09354304261

حسن کاشانى 

09151134600

حسن کردى

09155141135

حسین آذرى

09155133959

محمدفرشتیان

09155062970

مرتضى پارسا

09153102850

مرتضى عابدیها

09151181873

مهدى یزدانخواه 

09155132408

مهدى دیندار

09159145220

شاعر مهدى سادات

09159158550

مصطفى رحیم دادى

09376557459

شاعر محراب

09338292205

قائم پیشکار

09159259097

حسین طوسى

09358600871

ابوالفضل رحیمی

09350801623

حاج اقاى محمدپور

09151003560

مصطفى ضیا 

09366395761

رضاقربانزاده (شاعر)

09158928126

محمودصفاتى

09155215615

محمد جراحی

09387708029

رضامنتظرى

09159124112

مهدى نوا

09152050436

شاعرهاشم طوسى

09155176775

ابراهیم دادوند

09158867027

محمودعیدانیان

09366107658

 مداح نوجوان پوریا چوبدار

09382813495

امیرسلیمانى پور

09158056550

اکبر داوودى

09156000495

حسین جرجانی

09157983932

سخنرانان مشهدمقدس:


حجت الاسلام اسکندرى

09153060150

حجت الاسلام ایلخانى 

09158066369

حجت الاسلام بذرفروش

09153071663

حجت الاسلام بنفشه

09155248645

حجت الاسلام تقدیسى

09151164521

حجت الاسلام تقوى

09151110757

حجت الاسلام خادمیان

09151198359

حجت الاسلام  خراسانى

09158196802

شیخ عماد دخانى

09352167775

حجت الاسلام راشد یزدى

09151150854

حجت الاسلام رجبى 

09155251672

حجت الاسلام ریحانى

09153001573

حجت الاسلام زرین

09153021226

حجت الاسلام سورى

09155068431

سید على علوى

09155021003

حجت الاسلام سیدى نسب

09151082469

شیخ حسن قاسمى

09153135645

شیخ مرتضى حمیدى

09155034310

حجت الاسلام دستپروى

09151108629

حجت الاسلام واعظ موسوى

09151159313

شیخ روح الله میرحافظ

09155146243

حجت الاسلام مافى نژاد

09155051930

حجت الاسلام قافله باشیان

09155135101

شیخ محمد علیزاده

09360486581

حجت الاسلام گرایلى

0915504841