آیا میدانید کدام واجب است که تعطیلی ندارد؟ 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند:

جبرییل نزد من آمد و گفت: ای محمد, خداوند به تو سلام می رساند و میفرماید:

نماز را واجب کردم ولی این تکلیف را از معذور و مجنون و طفل برداشتم

و روزه را واجب کردم ولی آن را برای مسافر الزامی نکردم

و حج را واجب کردم ولی آن را از بیمار نخواستم

و زکات را واجب کردم ولی آن را از گردن نیازمند ساقط کردم.

اما دوست داشتن علی بن ابی طالب (علیه السلام) را واجب کردم و محبتش را بر تمام اهل آسمان و زمین الزام نمودم, بدون آنکه رخصتی در آن باشد.

📘منبع : بحارالانوار ج۴۰ص47