کتاب مرثیه خون


کامل ترین کتاب درمورد قمه زنی
دویست صفحه
تاریخچه وفتواهاو دلایل قمه زنی

پاسخ به تمام شبهات مخالفین قمه زنی
دروغ ها و تهمت ها و تحریفات مخالفین قمه زنی
و ...                                                                                                             http://uploadboy.com/hhfl0b0o2mes/2637/pdf لینک دانلود