💠بسم الله الرحمان الرحیم💠


⭐️⭐️بدگویی و دشنام ⭐️⭐️


☀️رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم:


🔆یکی از جلوه های کمال عبادت دشنام و بدگویی در مورد شبهه افکنان در دین است.


✨منبع: جواهر الکلام جلد1صفحه412
🚫این روایت جوابی به بسیاری از افرادی است که میگویند هیچ کجا پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین امر به بدگویی بر علیه دشمنان  نکرده اند و ایراد به سب دشمنان وارد میکنند...