🌱 کربلا همیشه ویزا داشته است!!


در طول تاریخ آن موقع که نمیدانستند ویزا چیست کربلا ویزا داشته است. قدیم تر ها ویزایِ کربلا دست بود! طرف دستش را قطع میکردند اجازه میدادند وارد کربلا بشود! کمی جلو تر ویزایِ کربلا شد جان دادن! طرف میرفت کربلا میفهمیدند سرش را میبریدند! زمان صدام ملعون خود مردم عراق هم باید ویزا میدادند! اگر میفهمیدند کسی دارد به کربلا میرود او را با تیر میزدند! یا زنده به گورش میکردند! بعضی ها را هم دست و پا قطع میکردند! حتی مردم عراق میگویند از راه نخلستان به سمت کربلا میرفتیم! تو راه هر لحظه احتمال کشته شدن بود! و چه کسانی که در این راه جان دادند! الان هم ویزا دارد! قدیم ویزا آن گونه بود، الان ویزا آن شده پول! کربلا تنها مکانی است که حدود هزاران سال است ویزا دارد! امام حسین علیه السلام را زیارت کردن خرج دارد! کاش حداقل الان هم ویزای جانی داشت! حداقل میگفتیم معاند هستند و حق دارند که دشمنی کنند! الان در لباس شیعه و محب امام ‌حسین علیه السلام جیب مردم را خالی می کنند! از تاریخ درس بگیرید! چوب لای چرخ زوار نگذارید! اسمتان در تاریخ ثبت خواهد شد! کاش به نیکی ثبت شود نه به عنوان متوکل های زمان! سد راه زوار امام حسین علیه السلام نشوید! مرد باشید به عشق امام حسین علیه السلام بگذارید مردم بدون پاس و ویزا به کربلا بروند! دولت عراق هیچ چشم داشتی به روادید ندارد! بلکه چهل کشور بدون ویزا به عراق سفر میکنند! کاش به تاریخ رجوعی کنید